REKRUTACJA 2024/2025

UWAGA RODZICE!

Nabór dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy I
na rok szkolny 2024/2025
trwa od 01.03 do 15.03.2024 r
.

Druki wniosków, zgłoszenia, deklaracji i oświadczeń można pobierać w szkole,

w godz. 7.30 – 13.00 (w oddziale przedszkolnym) lub ze strony internetowej szkoły www.spbrzostowka w zakładce dla Rodziców. Dodatkowe informacje pod numerem

tel. 81- 85 10 634

KLASA I

Do klasy I w roku szkolnym 2024/2025 przyjmowani są:

  • Kandydaci zamieszkali w obwodzie naszej szkoły, w oparciu o dane z rejestru mieszkańców Gminy Serniki na podstawie zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów.
  • Kandydaci spoza obwodu szkoły na pisemną prośbę rodziców/ prawnych opiekunów, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
  • Spełnienie obowiązku szkolnego w roku 2024/2025 rozpoczną kandydaci:
    • urodzeni w 2017 r.
    • urodzeni w 2018 r., po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego lub po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Do oddziału przedszkolnego (do 25 osób) przyjmowane będą:

  • Dzieci sześcioletnie urodzone w 2018 r. (obowiązek)
  • Dzieci pięcioletnie i czteroletnie (rocznik 2019 i 2020)


UWAGA!

Zapisu do klasy I/oddziału przedszkolnego dokonują rodzice/ prawni opiekunowie. Przy zapisie niezbędny jest dowód osobisty rodziców/ prawnego opiekuna, skrócony akt urodzenia dziecka.

 

Po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (21 marca 2024r.), rodzice/prawni opiekunowie dzieci kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do dostarczenia w dn. 25 marca - 3 kwietnia 2024 r. potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia( załącznik nr 8) oraz potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do klasy pierwszej w postaci pisemnego oświadczenia (załącznik nr 9).

Małgorzata Krzewska- Dyrektor Szkoły

Karta zgłoszenia do klasy pierwszej

indeks

Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego

indeks

 Oświadczenie o wielodzietności

indeks

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

indeks

Objęcie pieczą zastępczą

indeks

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do OP

indeks

Oświadczenie o objęciu opieką kuratora

indeks

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do SP

indeks

Kontynuacja nauki

indeks

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka - OP

indeks

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka - SP

indeks

Oświadczenie o dochodach rodziny nr 1

indeks

Oświadczenie o dochodach rodziny nr 2

indeks

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Potrzebne dokumenty:

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka z poza obwodu szkoły:

indeks

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej:

indeks

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola:

indeks

Oświadczenie o wielodzietności:

indeks

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka:

indeks

Oświadczenie o objęciu dziecka pieczą zastępczą:

indeks

Oświadczenie o rodzeństwie w oddziale przedszkolnym:

indeks

Oświdczenie o objęciu rodziny pieczą kuratora:

indeks

Oświadczenie o rodzeństwie w szkole:

indeks

Kontynuacja nauki:

indeks

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego:

indeks

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do szkoły:

indeks

Oświadczenie o dochodach:

indeks

Oświadczenie o dochodach (2):

indeks

Obowiązek informacyjny:

indeks

Treść ogłoszenia:

indeks

Podpowiedzi dla Rodziców:

 

Podpowiedzi dla rodzicw

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Potrzebne dokumenty:

Karta zgłoszenia do klasy pierwszej:

indeks

Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego:

indeks

Oświadczenie o wielodzietności:

indeks

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka:

indeks

Oświadczenie o objęciu pieczą zastępczą:

indeks

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do oddziału przedszkolnego:

indeks

Oświadczenie o objęciu opieką kuratora:

indeks

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej:

indeks

Oświadczenie o kontynuacji nauki przez kandydata:

indeks

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego:

indeks

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej:

indeks

Zasady rekrutacji:

indeks

 

Szanowni Rodzice,

w związku z zakończoną rekrutacją dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok 2021/2022 Komisja Rekrutacyjna po rozpatrzeniu kart zgłoszeń, które wpłynęły w okresie 08.03.2021r. do 26.03.2021r., zakwalifikowała do:

oddziału przedszkolnego: rocznik 2017 – 2 dzieci, rocznik 2016 – 10 dzieci, rocznik 2015 – 13 dzieci. Łącznie 25 dzieci.

klasy pierwszej: rocznik 2014 – 10 dzieci.

Do oddziału przedszkolnego nie zakwalifikowano: rocznik 2018 – 2 dzieci, rocznik 2017- 1 dziecko.

 

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego i przyjętych do klasy pierwszej zostały wywieszone na drzwiach szkoły.

 

Proszę o potwierdzenie woli przyjęcia kandydata w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 15 kwietnia 2021r. do 22 kwietnia 2021r. Oświadczenie można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej na e-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przewodnicząca komisji: Anna Sobolewska

 

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

 pdf

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej

 pdf

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce

Brzostówka 88
lubelskie
21-107 Serniki

Email: brzostowka.szkola(at)wp.pl
Telefon: 81 851 06 34

http://www.spbrzostowka.pl