Smaller Default Larger

REKRUTACJA 2021/2022

 

UWAGA RODZICE!

 

Nabór dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy I
na rok szkolny 2021/2022
trwa od 08.03 do 26.03. 2021 r
.

 

Druki wniosków, zgłoszenia, deklaracji i oświadczeń można pobierać w szkole,

w godz. 7.30 – 13.00 (w oddziale przedszkolnym) lub ze strony internetowej szkoły www.spbrzostowka w zakładce dla Rodziców. Dodatkowe informacje pod numerem

tel. 81- 85 10 634

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane są wnioski złożone w terminie do 26 marca 2021

 

KLASA I

Do klasy I w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowani są:

  • Kandydaci zamieszkali w obwodzie naszej szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia przez rodziców.
  • dzieci sześcioletnie - na wniosek rodziców złożony do 23 marca 2021 r.

- po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego

- lub po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

  • w postępowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział chętni kandydaci zamieszkali poza obwodem naszej szkoły.


UWAGA!

Przy zapisie niezbędny jest dowód osobisty rodziców, skrócony akt urodzenia dziecka w celu potwierdzenia imion i nazwiska dziecka oraz adresu zameldowania/zamieszkania.

Po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, rodzice/prawni opiekunowie dzieci kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do dostarczenia w dn. 15-22 kwietnia 2021 r. potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia( załącznik nr. 5).

 

Małgorzata Krzewska- Dyrektor Szkoły

 

Załączniki do rekrutacji:

- karta zgłoszenia do Klasy I

 pdf

- wniosek Oddział Przedszkolny

 pdf

- zasady rekrutacji

 pdf

 

 

Załączniki do wniosku:

1. Oświadczenie o wielodzietności

 pdf

2.Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 pdf

3. Objęcie pieczą zastępczą

 pdf

4. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do OP

 pdf

5. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka OP

 pdf

6. Oświadczenie o objęciu opieką kuratora

 pdf

7. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do SP

 pdf

8. Kontynuacja nauki

 pdf

Zgoda na udział w zajęciach:

Wypełniają rodzice, których dzieci będą brały udział w zajęciach.

 pdf

 

 

Procedury obowiązujące w szkole:

 pdf

 pdf

 pdf

 pdf

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN:

 pdf

 pdf

 pdf

 pdf

OGŁOSZENIE

 

 

W związku z zagrożeniem koronawirusem od 12 do 25 marca 2020 szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych W czwartek i piątek będą odbywały się zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku 16 marca 2020 uczniowie nie przychodzą do szkoły.

 

 

Rodzicu,

• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Drodzy Rodzice,

Poniżej znajduje się informator dotyczący organizacji warunków dla dzieci do nauki w domu.

 

Beztytuu

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z pojawiającymi się informacjami na temat koronawirusa Główny Inspektorat Sanitarny przesłał do szkół zalecenia dotyczące sposobu środków bezpieczeństwa w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem. Również działając w oparciu o REKOMENDACJE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z zakresie profilaktyki zdrowotnej prosimy o:

  1. Przypominaniu dzieciom zasad przestrzegania podstawowych zasad higieny;
  2. Nie przysyłanie przeziębionych i chorych dzieci do oddziału przedszkolnego i szkoły.

 

Zalecenia GISu :

  1. Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody. Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

rce 1024x1024

 

  1. Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody.
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

 

  1. Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj bezpieczną odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

 

  1. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

 

 

 

Jeśli w ciągu ostatniego miesiąca przebywali Państwo za granicą bądź mieli styczność z osobami przyjeżdżającymi z zagranicy i zaobserwowali u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to należy poinformaować Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

 

sanepid lubartw

Kontakt:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
21-100 Lubartów
ul. Lubelska 103

 

tel.   81-855-24-43
tel.   81-855-22-07

 

Telefon alarmowy czynny tylko w sytuacjach kryzysowych i poza godzinami pracy urzędu oraz w dni ustawowo wolne: 501 543 139

 

Aktywne linki:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce

Brzostówka 88
lubelskie
21-107 Serniki

Email: brzostowka.szkola(at)wp.pl
Telefon: 81 851 06 34

http://www.spbrzostowka.pl