Informacja o przyjęciach skarg i wniosków w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzostówce:

Znalezione obrazy dla zapytania: pdf grafika"

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020:

- 18 września 2019 r.

- 6 listopada 2019 r.

- 30 stycznia 2020 r.

- 11 marca 2020 r.

- 19 maja 2020 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego:

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej:

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona

Lista podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020:

 

 

Podobny obraz

OGŁOSZENIE

Dyrektor szkoły informuje, że od 09.04.2018 r. rozpoczynają się zapisy do klasy I i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzostówce na rok szkolny 2018/2019 i będą trwały do 23.04.2017 r.

W roku szkolnym 2018/2019 spełnianie obowiązku szkolnego (klasa I) rozpoczynają dzieci:

  • urodzone w 2011 r.- dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami
  • urodzone w 2012 r. – jeśli ukończyły roczne przygotowanie przedszkolne i taka jest wola rodziców/prawnych opiekunów

Do szkoły będą przyjmowane dzieci:

  • z urzędu - dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły  na pisemną prośbę (karta zgłoszenia) rodziców (prawnych opiekunów) skierowaną do dyrektora szkoły, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

  • dzieci sześcioletnie: urodzone w 2012 r. (obowiązek)
  • dzieci pięcio- i czteroletnie (roczniki 2013, 2014)

Dokumenty wymagane przy zapisie:

- karta zgłoszenia

- akt(odpis)urodzenia dziecka(do wglądu)

- dowód osobisty(do wglądu)

W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż obwodowa, rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez nie obowiązku szkolnego.

Karty zgłoszenia dostępne są siedzibie szkoły i na stronie internetowej www.spbrzostowka.pl.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 81- 85 10 634

Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I-szej:

Podobny obrazPodobny obraz

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego:

Podobny obraz

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce

Brzostówka 88
lubelskie
21-107 Serniki

Email: brzostowka.szkola(at)wp.pl
Telefon: 81 851 06 34

http://www.spbrzostowka.pl