Smaller Default Larger

Lista podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020:

 

 

Podobny obraz

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego:

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej:

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona

Instytut Inicjatyw Pozarządowych wydał poradnik pt."Budżet uczniowski. Nowy sposób aktywizacji uczniów i rad rodziców". Zawiera on opis szczegółowy opis kompetencji rad rodziców, zgodny ze stanem prawnym obowiązującym od września 2017 roku oraz prezentację nowego pomysłu jakim jest budżet uczniowski.

Treść opisanego poradnika zjadziecie poniżej, po kliknięciu w ikonę "Budżet uczniowski".

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor szkoły informuje, że od 09.04.2018 r. rozpoczynają się zapisy do klasy I i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzostówce na rok szkolny 2018/2019 i będą trwały do 23.04.2017 r.

W roku szkolnym 2018/2019 spełnianie obowiązku szkolnego (klasa I) rozpoczynają dzieci:

  • urodzone w 2011 r.- dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami
  • urodzone w 2012 r. – jeśli ukończyły roczne przygotowanie przedszkolne i taka jest wola rodziców/prawnych opiekunów

Do szkoły będą przyjmowane dzieci:

  • z urzędu - dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły  na pisemną prośbę (karta zgłoszenia) rodziców (prawnych opiekunów) skierowaną do dyrektora szkoły, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

  • dzieci sześcioletnie: urodzone w 2012 r. (obowiązek)
  • dzieci pięcio- i czteroletnie (roczniki 2013, 2014)

Dokumenty wymagane przy zapisie:

- karta zgłoszenia

- akt(odpis)urodzenia dziecka(do wglądu)

- dowód osobisty(do wglądu)

W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż obwodowa, rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez nie obowiązku szkolnego.

Karty zgłoszenia dostępne są siedzibie szkoły i na stronie internetowej www.spbrzostowka.pl.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 81- 85 10 634

Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I-szej:

Podobny obrazPodobny obraz

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego:

Podobny obraz

Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Materiał stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności.

Szczegóły znajdują się tutaj: Image result for pdf icon

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce

Brzostówka 88
lubelskie
21-107 Serniki

Email: brzostowka.szkola(at)wp.pl
Telefon: 81 851 06 34

http://www.spbrzostowka.pl