Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzostówce informuje, że od 09.03.2020 r. rozpoczynają się

zapisy do klasy I i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzostówce na rok szkolny 2020/2021 i będą trwały 27.03.2020 r.

 

Dokumenty wymagane przy zapisie:

- karta zgłoszenia

- akt(odpis)urodzenia dziecka(do wglądu)

- dowód osobisty(do wglądu)

 

W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż obwodowa, rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez nie obowiązku szkolnego.

Karty zgłoszenia dostępne są w siedzibie oraz na stronie Internetowej szkoły.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 81- 85 10 634

 

Oddział przedszkolny:

Beztytuu     

 

 

Klasa I:

Beztytuu

Informacja o przyjęciach skarg i wniosków w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzostówce:

Znalezione obrazy dla zapytania: pdf grafika"

Lista podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020:

 

 

Podobny obraz

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020:

- 18 września 2019 r.

- 6 listopada 2019 r.

- 30 stycznia 2020 r.

- 11 marca 2020 r.

- 19 maja 2020 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego:

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej:

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce

Brzostówka 88
lubelskie
21-107 Serniki

Email: brzostowka.szkola(at)wp.pl
Telefon: 81 851 06 34

http://www.spbrzostowka.pl