Smaller Default Larger

Instytut Inicjatyw Pozarządowych wydał poradnik pt."Budżet uczniowski. Nowy sposób aktywizacji uczniów i rad rodziców". Zawiera on opis szczegółowy opis kompetencji rad rodziców, zgodny ze stanem prawnym obowiązującym od września 2017 roku oraz prezentację nowego pomysłu jakim jest budżet uczniowski.

Treść opisanego poradnika zjadziecie poniżej, po kliknięciu w ikonę "Budżet uczniowski".

 

Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Materiał stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności.

Szczegóły znajdują się tutaj: Image result for pdf icon

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor szkoły informuje, że od 20.04.2017 r. rozpoczynają się

zapisy do klasy I  i  oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

w Brzostówce na rok szkolny 2017/2018 i będą trwały 19.05.2017 r.

W roku szkolnym 2017/2018 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

  • urodzone w 2010 r.- dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami
  • urodzone w 2011 r. – jeśli ukończyły roczne przygotowanie przedszkolne i taka jest wola rodziców/prawnych opiekunów

Do szkoły będą przyjmowane dzieci:

  • z urzędu - dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły na pisemną prośbę (karta zgłoszenia) rodziców (prawnych opiekunów) skierowaną do dyrektora szkoły, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

  • dzieci sześcioletnie: urodzone w 2011 r. (obowiązek)
  • dzieci pięcio- i czteroletnie (roczniki 2012, 2013)

Dokumenty wymagane przy zapisie:

- karta zgłoszenia

- akt (odpis) urodzenia dziecka (do wglądu)

- dowód osobisty (do wglądu)

W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż obwodowa, rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez nie obowiązku szkolnego.

 

Karty zgłoszenia dostępne są siedzibie szkoły i na stronie internetowej szkoły.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 81- 85 10 634

Wniosek do oddziału przedszkolnego:

Wniosek do klasy I:


Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi do szkół w roku szkolnym 2017/2018.

pdf

Skład TRÓJEK KLASOWYCH w roku szkolnym 2016/2017:

Klasa VI: Wioletta Małyska, Anna Kaczor, Jolanta Dzido

Klasa V: Agnieszka Jemielniak, Magdalena Jemielniak, Agnieszka Jóźwiak

Klasa IV: Beata Dzido, Beata Polak-Włoch, Renata Baran

Klasa III: Jadwiga Miziołek, Waldemar Puchacz, Beata Wójcik

Klasa II: Anna Budzyńska-Pyła, Jolanta Mazurek, Renata Woźniak

Klasa I: Anna Tołubińska, Aneta Gryzio, Lidia Wnuczek

"0": Magdalena Jankowska, Jagoda Waśkowicz, Paulina Hołda

 

Skład RADY RODZICÓW Szkoły:

Wioletta Małyska

Agnieszka Jemielniak

Beata Dzido

Jadwiga Miziołek

Anna Budzyńska-Pyła

Anna Tołubińska

Magdalena Jankowska

 

Zarząd Rady Rodziców:

Przewodnicząca - Magdalena Jankowska

Zastępca przewodniczącej - Anna Budzyńska-Pyła

Skarbnik - Beata Dzido

Sekretarz - Anna Tołubińska

 

Wybranym Rodzicom gratulujemy i życzymy miłej i owocnej współpracy.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce

Brzostówka 88
lubelskie
21-107 Serniki

Email: brzostowka.szkola(at)wp.pl
Telefon: 81 851 06 34

http://www.spbrzostowka.pl