×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/users/jurecky2/public_html/spbrzostowka.pl/jupgrade/images/stories/dorotam/festiwal18.
JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/users/jurecky2/public_html/spbrzostowka.pl/jupgrade/images/stories/dorotam/ser18.
JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/users/jurecky2/public_html/spbrzostowka.pl/jupgrade/images/stories/dorotam/100lats.
JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/users/jurecky2/public_html/spbrzostowka.pl/jupgrade/images/stories/dorotam/nowawies.
JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/users/jurecky2/public_html/spbrzostowka.pl/jupgrade/images/stories/dorotam/100lat.
JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/users/jurecky2/public_html/spbrzostowka.pl/jupgrade/images/stories/dorotam/przedwiosnie.
×

Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

100 Lat Niepodległości

XV Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej

W naszej szkole już po raz piętnasty odbył się Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej.

Tegoroczny był wyjątkowy z uwagi na niepowtarzalną datę - 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Na uroczystości pojawili się zaproszeni goście: ksiądz Marek Antonowicz - proboszcz parafii Brzostówka, ksiądz Grzegorz Kruk - wikariusz parafii Serniki, pan Paweł Woźniak - wójt elekt gminy Serniki, pan Sławomir Nowosacki radny gminy Serniki, pani Ewa Siodłowska sołtys wsi Brzostówka, pani Maria Iwanek dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, pani Ewa Kowalczyk pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej, pani Teresa Małyska była nauczycielka naszej szkoły oraz dyrektorzy szkół: pani Grażyna Woźniak dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Woli Sernickiej i pan Andrzej Karczewski dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej, pani Renata Baran przewodnicząca Rady Rodziców, pani Magdalena Jankowska zastępca przewodniczącej Rady Rodziców, pani Jadwiga Miziołek skarbnik Rady Rodziców.

Na rozpoczęcie uroczystości wszyscy honorowo odśpiewali hymn narodowy. Otwierając festiwal pani dyrektor Małgorzata Krzewska powitała wszystkich zebranych i krótkim przemówieniem wprowadziła w patriotyczny nastrój. Następnie najmłodsi z naszej szkoły wystąpili prezentując swoje umiejętności.

Rozpoczęły się występy uczniów, którzy wraz z opiekunami przybyli z następujących szkół:

Szkoła Podstawowa w Kolechowicach

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim

Zespół Placówek Szkolnych im. Jana Pawła II w Przewłoce

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Rozkopaczewie

Szkoła Podstawowa w Sernikach

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Woli Sernickiej

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce.

Uczniowie prezentowali się w trzech kategorich:

  • Soliści klas "0"-III
  • Soliści klas V-VIII
  • Zespół

Mieliśmy okazję wysłuchać wielu pieśni i piosenek w wykonaniu młodych artystów. Wykonania te dostarczyły nam wzruszeń i uczyniły, że atmosfera wokół stała się bardzo podniosła.

W związku z wyjątkowym jubileuszem obchodzonym w tym roku organizatorzy postanowili, że wszyscy występujący zostaną zwycięzcami wspaniale prezentując swoje umiejętności. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek w formie książki.

Rada Rodziców ufundowała i przygotowała poczęstunek dla uczniów występujących na naszym festiwalu za co składamy podziękowania.

Serdecznie dziękujemy również sponsorom nagród: panu Adrianowi Grzybowi współwłaścicielowi firmy SPECPLAST oraz panu Tomaszowi Piwko właścicielowi firmy KALTO.

Uczniom i opiekunom składamy podziękowania za trud włożony w przygotowanie do występów na festiwalu i dostarczenie nam wrażeń i wzruszeń.{gallery}dorotam/festiwal18{/gallery}

 

100. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

W dniu 11 listopada o godz.9.00 w Kościele Parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Sernikach miała miejsce Msza Św. w intencji Ojczyzny sprawowana przez ks. proboszcza Mirosława Łysko.

Nabożeństwo  połączono z występem patriotycznym w wykonaniu grupy rekonstrukcji historycznej z Dęblina.

W uroczystościach wzięli udział władze samorządowe gminy Serniki z urzędującym wójtem panem Stanisławem Marzędą i wójtem elektem panem Pawłem Woźniakiem, radni, dyrektorzy szkół z delegacjami uczniów i pocztami sztandarowymi, sztandary OSP z gm. Serniki, licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości udali się na miejscowy cmentarz parafialny, gdzie przy kaplicy upamiętniającej polskie zrywy patriotyczne złożono wieńce i zapalono znicze.

W delegacji naszej szkoły byli: dyrektor pani Małgorzata Krzewska, uczniowie z pocztu sztandarowego: Aleksandra Dzido, Beata Grzegorczyk, Mateusz Małyska, Oliwia Mazurek, Bartłomiej Tutaj i Beata Waśkowicz oraz panie Danuta Dziubicka i Teresa Lejkowska.

Poczet sztandarowy szkoły z panią dyrektor złożył też wieniec w hołdzie powstańcom styczniowym z 1864 roku przed kamiennym obeliskiem i krzyżem w Brzostówce.

 

{gallery}dorotam/ser18{/gallery}

 

Apel z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości


"Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!

Lecz czymś największym, czym być możesz: Sobą!"

Słowa poety, Leopolda Staffa, były myślą przewodnią akademii z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

W tym szczególnym dniu, o godzinie 11:11, cała społeczność szkolna odśpiewała hymn narodowy, który włączył nas do akcji "Rekord dla Niepodległej".

Po odśpiewaniu hymnu obejrzeliśmy część artystyczną, obejmującą treści historyczne, pieśni i wiersze wprowadzające nas w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. Usłyszeliśmy o powstańcach styczniowych i armii polskiej, utworzonej przez Józefa Piłsudskiego, który mówił, że "... Polska przestała być niewolnicą i sama chce stanowić o swoim losie, sama chce budować swą przyszłość...".

O tym, iż mamy pamiętać o przeszłości, w swoim wystąpieniu, wspomniała Pani Dyrektor przywołując nauczanie naszego Patrona Jana Pawła II, dla którego przeszłość i ojczyzna były zawsze ważne.

Na zakończenie uroczystości odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Dziękujemy naszym artystom - uczniom kasy "0", V i VII, oraz ich opiekunom: p. Adamowi Krzewskiemu, p. Izabeli Łukasiewicz, p. Teresie Lejkowskiej i p. Edycie Sowisz-Stolarek za piękną lekcję historii.{gallery}dorotam/100lats{/gallery}

Gminny Przegląd Poezji Patriotycznej "Ta niepodległa"

Dnia 24 października 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowej Wsi odbył się Gminny Przegląd Poezji Patriotycznej "Ta niepodległa". Uroczystość miała na celu kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych poprzez rozwijanie w nich poczucia przynależności społecznej, budzenie świadomości narodowej, poznanie znaczenia słowa Ojczyzna, rozwijanie zainteresowania pięknem polskiej literatury i kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Brzostówce również brały udział w tej uroczystości i świetnie sobie poradziły!

Po wysłuchaniu wszystkich występów każdy z uczestników otrzymał dyplom oraz upominek. Po uroczystości odbył się słodki poczęstunek. Zapraszamy do galerii zdjęć.


{gallery}dorotam/nowawies{/gallery}

 

Gminne Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

W dniu 16 września 2018 roku miały miejsce główne uroczystości obchodów 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W rejonie walk powstańczych w Brzostówce, które miały miejsce 20 stycznia 1864 roku postawiony został okazały kamienny obelisk i nowy krzyż. Miało to na celu okazanie hołdu i znaku pamięci o poległych i rannych w boju o wolność naszej Ojczyzny. Powstańcy z oddziału Ćwieków z poświęceniem życia walczyli, abyśmy my dziś mogli cieszyć się wolnością.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą Dziękczynną sprawowaną przez ks. Marka Antonowicza - proboszcza parafii Brzostówka oraz ks. kan. Mirosława Łysko - proboszcza parfii Serniki w intencji odzyskania przez Polskę niepodległości, uświetnioną obecnością pocztów sztandarowych szkół i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Serniki, grupy rekonstrukcji historycznej Powstańców Ćwieków, grupy rekonstrukcji historycznej z Dęblina oraz zespołu Brzostowiacy. Po zakończonej mszy świętej pan Stanisław Marzęda - Wójt Gminy Serniki wystąpił z krótkim przemówieniem. Następnie uczniowie naszej szkoły przygotowani pod kierunkiem pani dyrektor Małgorzaty Krzewskiej i pana Adama Krzewskiego przedstawili nam krótką, podniosłą i wzruszającą część artystyczną. Poczet sztandarowy naszej szkoły wystąpił pod opieką pań: Danuty Dziubickiej i Teresy Lejkowskiej.

Na uroczystości pojawili się również zaproszeni goście: przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, dyrektorzy szkół, pracownicy Urzędu Gminy oraz mieszkańcy Gminy Serniki.

Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości udali się w rejon postawionego pomnika, gdzie odbyło się uroczyste odsłonięcie, poświęcenie obeliska oraz złożenie wieńców i kwiatów na miejscu pamięci.

Zaproszeni goście wystąpili ze swoimi przesłaniami do zgromadzonych, a grupa rekonstrukcyjna zaprezentowała historyczny montaż słowno-muzyczny. Nie obyło się również bez podniosłej salwy honorowej i odśpiewania hymnu państwowego.

Była to niesamowita lekcja patriotyzmu, która na długo zostanie w naszej pamięci, podobnie jak historia bohatersko walczących powstańców z oddziału Ćwieków.

 

{gallery}dorotam/100lat{/gallery}

 

 

Narodowe czytanie w naszej szkole

Znalezione obrazy dla zapytania narodowe czytanie 2018

Zainaugurowana przez Parę Prezydencką 28 lutego tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji.

W naszej szkole, pod kierunkiem i czujnym okiem pani Teresy Lejkowskiej uczniowie klas VII i VIII zaprezentowali fragmenty wielkiego dzieła literackiego - "Przedwiośnia" napisanego przez Stefana Żeromskiego. Pani Tereska na wstępie opisała ideę akcji Narodowe Czytanie oraz wprowadziła zebranych w nastrój i fabułę lektury.

Uczniowie, czytając w duchu patriotyzmu spisali się na medal!

{gallery}dorotam/przedwiosnie{/gallery}

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce

Brzostówka 88
lubelskie
21-107 Serniki

Email: brzostowka.szkola(at)wp.pl
Telefon: 81 851 06 34

http://www.spbrzostowka.pl