Smaller Default Larger

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi do szkół w roku szkolnym 2017/2018.

pdf

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor szkoły informuje, że od 20.04.2017 r. rozpoczynają się

zapisy do klasy I  i  oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

w Brzostówce na rok szkolny 2017/2018 i będą trwały 19.05.2017 r.

W roku szkolnym 2017/2018 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

  • urodzone w 2010 r.- dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami
  • urodzone w 2011 r. – jeśli ukończyły roczne przygotowanie przedszkolne i taka jest wola rodziców/prawnych opiekunów

Do szkoły będą przyjmowane dzieci:

  • z urzędu - dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły na pisemną prośbę (karta zgłoszenia) rodziców (prawnych opiekunów) skierowaną do dyrektora szkoły, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

  • dzieci sześcioletnie: urodzone w 2011 r. (obowiązek)
  • dzieci pięcio- i czteroletnie (roczniki 2012, 2013)

Dokumenty wymagane przy zapisie:

- karta zgłoszenia

- akt (odpis) urodzenia dziecka (do wglądu)

- dowód osobisty (do wglądu)

W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż obwodowa, rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez nie obowiązku szkolnego.

 

Karty zgłoszenia dostępne są siedzibie szkoły i na stronie internetowej szkoły.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 81- 85 10 634

Wniosek do oddziału przedszkolnego:

Wniosek do klasy I:


Ogłoszenie

Zebranie z rodzicami po I semestrze roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 8 lutego o godzinie 16.30.

Serdecznie zapraszamy.

 

OGŁOSZENIE

 

Termin uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego od 09.05.2016.r. do 20.05.2016 r.

Wniosek dla rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły:

Wniosek dla rodziców dzieci spoza obwodu szkoły:

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

  • dzieci sześcioletnie: urodzone w 2010 r. (obowiązek)
  • dzieci pięcio- i czteroletnie (roczniki 2011, 2012)

Dokumenty wymagane przy zapisie:

- karta zgłoszenia

- akt (odpis) urodzenia dziecka (do wglądu)

- dowód osobisty (do wglądu)

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego:

Karty zgłoszenia dostępne są w kancelarii szkoły i na stronie internetowej do pobrania.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 81- 85 10 634

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce

Brzostówka 88
lubelskie
21-107 Serniki

Email: brzostowka.szkola(at)wp.pl
Telefon: 81 851 06 34

http://www.spbrzostowka.pl