Zgoda na udział w zajęciach:

Wypełniają rodzice, których dzieci będą brały udział w zajęciach.

 pdf

 

 

Procedury obowiązujące w szkole:

 pdf

 pdf

 pdf

 pdf

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN:

 pdf

 pdf

 pdf

 pdf

Drodzy Rodzice,

Poniżej znajduje się informator dotyczący organizacji warunków dla dzieci do nauki w domu.

 

Beztytuu

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z pojawiającymi się informacjami na temat koronawirusa Główny Inspektorat Sanitarny przesłał do szkół zalecenia dotyczące sposobu środków bezpieczeństwa w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem. Również działając w oparciu o REKOMENDACJE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z zakresie profilaktyki zdrowotnej prosimy o:

  1. Przypominaniu dzieciom zasad przestrzegania podstawowych zasad higieny;
  2. Nie przysyłanie przeziębionych i chorych dzieci do oddziału przedszkolnego i szkoły.

 

Zalecenia GISu :

  1. Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody. Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

rce 1024x1024

 

  1. Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody.
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

 

  1. Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj bezpieczną odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

 

  1. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

 

 

 

Jeśli w ciągu ostatniego miesiąca przebywali Państwo za granicą bądź mieli styczność z osobami przyjeżdżającymi z zagranicy i zaobserwowali u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to należy poinformaować Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

 

sanepid lubartw

Kontakt:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
21-100 Lubartów
ul. Lubelska 103

 

tel.   81-855-24-43
tel.   81-855-22-07

 

Telefon alarmowy czynny tylko w sytuacjach kryzysowych i poza godzinami pracy urzędu oraz w dni ustawowo wolne: 501 543 139

 

Aktywne linki:

OGŁOSZENIE

 

 

W związku z zagrożeniem koronawirusem od 12 do 25 marca 2020 szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych W czwartek i piątek będą odbywały się zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku 16 marca 2020 uczniowie nie przychodzą do szkoły.

 

 

Rodzicu,

• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzostówce informuje, że od 09.03.2020 r. rozpoczynają się

zapisy do klasy I i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzostówce na rok szkolny 2020/2021 i będą trwały 27.03.2020 r.

 

Dokumenty wymagane przy zapisie:

- karta zgłoszenia

- akt(odpis)urodzenia dziecka(do wglądu)

- dowód osobisty(do wglądu)

 

W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż obwodowa, rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez nie obowiązku szkolnego.

Karty zgłoszenia dostępne są w siedzibie oraz na stronie Internetowej szkoły.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 81- 85 10 634

 

Oddział przedszkolny:

Beztytuu     

 

 

Klasa I:

Beztytuu

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce

Brzostówka 88
lubelskie
21-107 Serniki

Email: brzostowka.szkola(at)wp.pl
Telefon: 81 851 06 34

http://www.spbrzostowka.pl