Informacja dotycząca funkcjonowania szkoły od 25.05.2020

Zgoda na udział w zajęciach:

Wypełniają rodzice, których dzieci będą brały udział w zajęciach.

 pdf

 

 

Procedury obowiązujące w szkole:

 pdf

 pdf

 pdf

 pdf

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN:

 pdf

 pdf

 pdf

 pdf