Informacje w sprawie bezpieczeństwa

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z pojawiającymi się informacjami na temat koronawirusa Główny Inspektorat Sanitarny przesłał do szkół zalecenia dotyczące sposobu środków bezpieczeństwa w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem. Również działając w oparciu o REKOMENDACJE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z zakresie profilaktyki zdrowotnej prosimy o:

  1. Przypominaniu dzieciom zasad przestrzegania podstawowych zasad higieny;
  2. Nie przysyłanie przeziębionych i chorych dzieci do oddziału przedszkolnego i szkoły.

 

Zalecenia GISu :

  1. Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody. Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

rce 1024x1024

 

  1. Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody.
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

 

  1. Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj bezpieczną odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

 

  1. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

 

 

 

Jeśli w ciągu ostatniego miesiąca przebywali Państwo za granicą bądź mieli styczność z osobami przyjeżdżającymi z zagranicy i zaobserwowali u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to należy poinformaować Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

 

sanepid lubartw

Kontakt:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
21-100 Lubartów
ul. Lubelska 103

 

tel.   81-855-24-43
tel.   81-855-22-07

 

Telefon alarmowy czynny tylko w sytuacjach kryzysowych i poza godzinami pracy urzędu oraz w dni ustawowo wolne: 501 543 139

 

Aktywne linki: