Powtorka przed sprawdzianem szóstoklasisty


Powtórki przed sprawdzianem szóstoklasisty:

 

 

Zestawy dla uczniów 6 klasy szkoły podstawowej.

Matematyka Szóstoklasisty:

 

Multimedialne testy 6-klasisty testy on-line 2011:

Strony poświęcona sprawdzianowi szóstoklasisty,

warto przeczytać:

Konkursy matematyczne: