raport sp 2010/2011


Raport z przeprowadzonych w roku szkolnym 2010/2011

trzech sprawdzianów w ramach programu " Sesja z plusem"

w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej w Brzostówce.

A oto osiągnięte wyniki uczniów naszej szkoły kliknij tutaj :