Trochę historii-Szkolna Kasa Oszczędności.

SKO

Przy Szkole Podstawowej w Brzostówce.

Szkolna Kasa Oszczędności pod patronatem Polskiego Banku Oszczędności w Lubartowie.

 

Szkolna Kasa oszczędności przy naszej szkole istnieje od 1997 roku.

Opiekunami SKO w poprzednich latach była Pani Dorota Woźniak i Pani Izabela Łukasiewicz.

Od roku 2001 opiekunem SKO jest Pani Oksana Onyszko.

CELE SKO

-         Propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów naszej szkoły.

-         Kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania.

-         Racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i celowe ich wykorzystanie.

-         Kształtowanie umiejętności szanowania pieniądza.

-         Podejmowanie inicjatyw zmierzających do ochrony naturalnego środowiska.

-         Zapoznanie uczniów z działalnością PKO.

REGULAMIN

SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI

1. Do SKO każdy chętny uczeń naszej szkoły.

2. Uczeń staje się członkiem SKO w chwili dokonania pierwszej wpłaty.

3. Dowodem przynależności do SKO jest książeczka SKO otrzymana od opiekuna.

4. Na książeczkę można wpłacić każdą kwotę pieniędzy, nie mniej jednak niż ! zł.

5. Każdy ma obowiązek pilnować swojej książeczki i dbać o estetyczny jej wygląd.

6. W razie zgubienia książeczki SKO uczeń musi zgłosić to do opiekuna SKO, który na podstawie karty wpłat i wypłat wystawi nową książeczkę SKO z napisem ,,duplikat?.

7. Szkolny opiekun SKO przyjmuje oszczędności od wpłacających i wpłaca je do PKO.

8. Opiekun  SKO  prowadzi dokumentację zgodnie z wytycznymi PKO.

9. Oszczędzający uczeń ma prawo do wypłacania pieniędzy ze swojej książeczki w wybranym przez siebie terminie.

10. Wpłat i wypłat z książeczki może dokonywać tylko właściciel książeczki lub jego rodzice.

 

Rok szkolny 2012/2013

Sprawozdanie

W roku szkolnym 2012/2013 do SKO należało 10 osób, byli to uczniowie klas I-VI. Uczniowie zaoszczędzili 970,40gr. Najwięcej pieniędzy zaoszczędziła Joanna Siodłowska-285zł.

W październiku po raz kolejny rozpoczął się konkurs klasowy na największą kwotę w SKO

,, Oszczędzasz złotówki , a wypłacasz stówki?.

W  październik został zorganizowany również konkurs plastyczny pt.,, Magiczny portfel?.

W konkursie wzięli udział uczniowie kl.O-III.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce -Konrad Maczuba ex aequo Magda Dzido

II miejsce - Beata Waśkowicz ex aequo Przemysław Waśkowicz

III miejsce -Mikołaj Lato ex aequo Natalia Gryzio

Wyróżnienia otrzymali: Oliwia Mazurek, Aleksandra Maczuba i Dariusz Wronowski.

Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Bank PKO SA.

W styczniu Szkolna Kasa Oszczędności przy naszej szkole włączyła się do konkursu prowadzonego przez PKO BANK POLSKI ,,Moje noworoczne postanowienie?.

Przeprowadzono dwie pogadanki dla uczniów klasy I-ej i IV-ej na temat zasad oszczędzania w Szkolnej Kasie Oszczędności.

W dniu 31.05.2013r. zakończył się konkurs klasowy na największą kwotę w SKO,, Oszczędzasz złotówki , a wypłacasz stówki?. Zwycięzcami zostali uczniowie klasy V.

W marcu  uczniowie klasy I wzięli udział w oszczędnościowych łamigłówkach,, SKO pozytywna sprawa i dobra zabawa??.  Nagrody otrzymali następujący uczniowie:Karol Jóźwiak,  Oliwia Mazurek, Jakub Tołubiński, Natalia Bućko i Beata Waśkowicz.

W maju uczniowie klas II-III również wzięli w kolejnej edycji oszczędnościowych łamigłówek,, SKO pozytywna sprawa i dobra zabawa??.  Tym razem nagrodę otrzymała Beata Grzegorczyk z klasy II.

W czerwcu został zorganizowany  konkurs ,, Moja maszynka do robienia pieniędzy??.

W konkursie wzięli udział uczniowie kl.I-III.

Oto zwycięzcy:

I miejsce ?Mikołaj Lato

II miejsce ? Oliwia Mazurek

III miejsce ?Natalia Bućko

Ponadto  9 uczniów naszej szkoły pod opieką opiekunki SKO wzięło udział w konkursie konkurs plastyczny pod hasłem ?Warto oszczędzać?, który był zorganizowany przez Bank Polski PKO SA.

Na zakończenie roku szkolnego 2012/2013 opiekunka SKO wręczyła dyplomy oraz upominki uczniom , którzy systematycznie oszczędzali przez cały rok szkolny.

Wśród wyróżnionych znaleźli się następujący uczniowie: Joanna Siodłowska, Katarzyna Klasura, Katarzyna Grzegorczyk i Beata Grzegorczyk.

Rok szkolny 2013/2014

W dniu 30 września uczniowie klasy VI wzięli udział w oszczędnościowych łamigłowkach ,, Rusz głową, żyj mądrze i zdrowo''.

Zwycięzcami zostali:Katarzyna Klasura,Damian Macuba,Mateusz Kaczor i Joanna Siodłowska.

Serdecznie gratulujemy.Uśmiech

W październiku w ramach akcji ,,Październik miesiącem oszczędzania" został zorganizowany  konkurs plastyczny dla uczniów klas I ? VI ( plakaty na temat oszczędzania).

Laureatem konkursu została Natalia Bućko z klasy II.Uśmiech

W grudniu uczniowie klasy III również wzięli w kolejnej edycji oszczędnościowych łamigłówek,, Żeby pomagać, nie trzeba na głowie stawać ??. Tym razem nagrodę otrzymała Beata Grzegorczyk i Maciej Dobosz.

W styczniu  14 uczniów klasy II pod opieką opiekunki SKO wzięło udział w konkursie plastycznym ,, karnawałowa maska?? zorganizowanym przez Powszechną Kasę Oszczędności BANK POLSKI S.A

W II semestrze roku szkolnego 2013/2014 do SKO należało 6 osób, byli to uczniowie klas I-VI. 
W dniu 05.06.2014r. zakończył  się konkurs klasowy na największą kwotę w SKO,, Oszczędzasz złotówki , a wypłacasz stówki?. Konkurs wygrała klasa IV.

W lutym uczniowie klasy III  wzięli w kolejnej edycji oszczędnościowych łamigłówek,, Żeby pomagać, nie trzeba na głowie stawać ??. Tym razem nagrodę otrzymała Beata Grzegorczyk.

W maju uczniowie klasy IV i V wzięli udział w następnych oszczędnościowych łamigłówkach pt.,, Mądre kupowanie, to też oszczędzanie.?? Za prawidłowe rozwiązanie nagrodzone  zostały :Ewelina Kisiel z klasy IV oraz Katarzyna Grzegorczyk i Jowita Trąbka z klasy V.

W czerwcu uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie na najciekawszą zakładkę do książki zachęcającą do oszczędzania w SKO. Laureatem konkursu została Aleksandra Dzido z klasy III-ej. W dniu 7 czerwca 2014r. podjęto decyzję o likwidacji Szkolnej Kasy Oszczędności w naszej szkole. Było to konieczne z powodu braku wkładów pieniężnych.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce

Brzostówka 88
lubelskie
21-107 Serniki

Email: brzostowka.szkola(at)wp.pl
Telefon: 81 851 06 34

http://www.spbrzostowka.pl