Smaller Default Larger

Rok szkolny 2020/2021

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele

Od 1 września Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce  rozpoczyna nowy rok szkolny 2020/2021 w formie zajęć stacjonarnych, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.

W związku z tym bardzo proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r.  

 

Bezpieczny powrót do szkół – dowiedz się więcej - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 

 

 pdf

 

Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 pdf

 

Z uwagi na dalszą potrzebę zachowania dystansu społecznego oraz stosowania się do zaleceń służb sanitarnych rozpoczęcie roku szkolnego będzie przebiegało inaczej niż w poprzednich latach.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego: 

1. Autobus – 01.09.2020 r.- Wólka Zawieprzycka –odjazd- 8.45

2. Godzina 9.00 –Msza święta- uczniowie wchodzą do kościoła w maseczkach.

3. Uczniowie po Mszy świętej zbierają się i oczekują przed budynkiem szkoły zachowując  dystans społecznymin.1,5m.

4. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły pod opieką wychowawcy lub innego nauczyciela i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.

5. Uczniowie na teren szkoły wchodzą dwoma wejściami.

Wejściem głównym wchodzą klasy III,IV,V,VI,VII,VIII. Od strony boiska wchodzą klasy I,II, zerówka(sześciolatki), dzieci 5 i 4-letnie.

6. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia nauczycieli szkoły.

7. Opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na zewnątrz budynku. Dopuszczalne jest wejście rodzica/opiekuna dzieci 4,5,6-letnich oraz klasy I, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności(maseczka/ przyłbica, rękawiczki/dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu od pozostałych osób min. 1,5 m).

8. Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.

9. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyjścia na teren szkolny.

 

Organizacja spotkania uczniów z wychowawcą

UWAGA! Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca.

1. Powitanie uczniów.

2. Przekazanie informacji o:

a) zasadach bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych

b) zasadach organizacji przerw pomiędzy zajęciami

c) organizacji przerw obiadowych

3. Omówienie spraw organizacyjnych m.in.: przekazanie planu lekcji, przekazanie loginów do dziennika Librus, odbioru podręczników, organizacji przywozów i odwozów uczniów itp.

4. Inne sprawy bieżące i organizacyjne.

5. Zakończenie spotkania z wychowawcami.

UWAGA!

1. Uczniowie dowożeni po spotkaniu z wychowawcami pod opieką nauczyciela dyżurującego oczekują na autobus- ok. godz. 11.00

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce

Brzostówka 88
lubelskie
21-107 Serniki

Email: brzostowka.szkola(at)wp.pl
Telefon: 81 851 06 34

http://www.spbrzostowka.pl