100 Lat Niepodległości

XV Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej

W naszej szkole już po raz piętnasty odbył się Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej.

Tegoroczny był wyjątkowy z uwagi na niepowtarzalną datę - 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Na uroczystości pojawili się zaproszeni goście: ksiądz Marek Antonowicz - proboszcz parafii Brzostówka, ksiądz Grzegorz Kruk - wikariusz parafii Serniki, pan Paweł Woźniak - wójt elekt gminy Serniki, pan Sławomir Nowosacki radny gminy Serniki, pani Ewa Siodłowska sołtys wsi Brzostówka, pani Maria Iwanek dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, pani Ewa Kowalczyk pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej, pani Teresa Małyska była nauczycielka naszej szkoły oraz dyrektorzy szkół: pani Grażyna Woźniak dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Woli Sernickiej i pan Andrzej Karczewski dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej, pani Renata Baran przewodnicząca Rady Rodziców, pani Magdalena Jankowska zastępca przewodniczącej Rady Rodziców, pani Jadwiga Miziołek skarbnik Rady Rodziców.

Na rozpoczęcie uroczystości wszyscy honorowo odśpiewali hymn narodowy. Otwierając festiwal pani dyrektor Małgorzata Krzewska powitała wszystkich zebranych i krótkim przemówieniem wprowadziła w patriotyczny nastrój. Następnie najmłodsi z naszej szkoły wystąpili prezentując swoje umiejętności.

Rozpoczęły się występy uczniów, którzy wraz z opiekunami przybyli z następujących szkół:

Szkoła Podstawowa w Kolechowicach

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim

Zespół Placówek Szkolnych im. Jana Pawła II w Przewłoce

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Rozkopaczewie

Szkoła Podstawowa w Sernikach

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Woli Sernickiej

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce.

Uczniowie prezentowali się w trzech kategorich:

  • Soliści klas "0"-III
  • Soliści klas V-VIII
  • Zespół

Mieliśmy okazję wysłuchać wielu pieśni i piosenek w wykonaniu młodych artystów. Wykonania te dostarczyły nam wzruszeń i uczyniły, że atmosfera wokół stała się bardzo podniosła.

W związku z wyjątkowym jubileuszem obchodzonym w tym roku organizatorzy postanowili, że wszyscy występujący zostaną zwycięzcami wspaniale prezentując swoje umiejętności. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek w formie książki.

Rada Rodziców ufundowała i przygotowała poczęstunek dla uczniów występujących na naszym festiwalu za co składamy podziękowania.

Serdecznie dziękujemy również sponsorom nagród: panu Adrianowi Grzybowi współwłaścicielowi firmy SPECPLAST oraz panu Tomaszowi Piwko właścicielowi firmy KALTO.

Uczniom i opiekunom składamy podziękowania za trud włożony w przygotowanie do występów na festiwalu i dostarczenie nam wrażeń i wzruszeń.20181114_095436.jpg 20181114_095727.jpg 20181114_100047.jpg

20181114_100223.jpg 20181114_100626.jpg 20181114_104109.jpg

20181114_111213.jpg 20181114_111514.jpg 20181114_111846.jpg

20181114_112120.jpg 20181114_112539.jpg 20181114_113041.jpg

20181114_113620.jpg 20181114_114016.jpg 20181114_114440.jpg

20181114_114747.jpg 20181114_115509.jpg 20181114_115541.jpg

20181114_115746.jpg 20181114_120632.jpg 20181114_120638.jpg

20181114_120645.jpg

 

100. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

W dniu 11 listopada o godz.9.00 w Kościele Parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Sernikach miała miejsce Msza Św. w intencji Ojczyzny sprawowana przez ks. proboszcza Mirosława Łysko.

Nabożeństwo  połączono z występem patriotycznym w wykonaniu grupy rekonstrukcji historycznej z Dęblina.

W uroczystościach wzięli udział władze samorządowe gminy Serniki z urzędującym wójtem panem Stanisławem Marzędą i wójtem elektem panem Pawłem Woźniakiem, radni, dyrektorzy szkół z delegacjami uczniów i pocztami sztandarowymi, sztandary OSP z gm. Serniki, licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości udali się na miejscowy cmentarz parafialny, gdzie przy kaplicy upamiętniającej polskie zrywy patriotyczne złożono wieńce i zapalono znicze.

W delegacji naszej szkoły byli: dyrektor pani Małgorzata Krzewska, uczniowie z pocztu sztandarowego: Aleksandra Dzido, Beata Grzegorczyk, Mateusz Małyska, Oliwia Mazurek, Bartłomiej Tutaj i Beata Waśkowicz oraz panie Danuta Dziubicka i Teresa Lejkowska.

Poczet sztandarowy szkoły z panią dyrektor złożył też wieniec w hołdzie powstańcom styczniowym z 1864 roku przed kamiennym obeliskiem i krzyżem w Brzostówce.

 

20181111_083635.jpg 20181111_111059.jpg 20181111_111103.jpg

20181111_111253.jpg 20181111_111309.jpg 20181111_111903.jpg

20181111_113732.jpg 20181111_113814.jpg 20181111_113825.jpg

 

Apel z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości


"Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!

Lecz czymś największym, czym być możesz: Sobą!"

Słowa poety, Leopolda Staffa, były myślą przewodnią akademii z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

W tym szczególnym dniu, o godzinie 11:11, cała społeczność szkolna odśpiewała hymn narodowy, który włączył nas do akcji "Rekord dla Niepodległej".

Po odśpiewaniu hymnu obejrzeliśmy część artystyczną, obejmującą treści historyczne, pieśni i wiersze wprowadzające nas w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. Usłyszeliśmy o powstańcach styczniowych i armii polskiej, utworzonej przez Józefa Piłsudskiego, który mówił, że "... Polska przestała być niewolnicą i sama chce stanowić o swoim losie, sama chce budować swą przyszłość...".

O tym, iż mamy pamiętać o przeszłości, w swoim wystąpieniu, wspomniała Pani Dyrektor przywołując nauczanie naszego Patrona Jana Pawła II, dla którego przeszłość i ojczyzna były zawsze ważne.

Na zakończenie uroczystości odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Dziękujemy naszym artystom - uczniom kasy "0", V i VII, oraz ich opiekunom: p. Adamowi Krzewskiemu, p. Izabeli Łukasiewicz, p. Teresie Lejkowskiej i p. Edycie Sowisz-Stolarek za piękną lekcję historii.20181109_104819.jpg 20181109_105411.jpg 20181109_105422.jpg

20181109_105935.jpg 20181109_110113.jpg 20181109_110130.jpg

20181109_110311.jpg 20181109_110430.jpg 20181109_110920.jpg

20181109_110929.jpg 20181109_111214.jpg 20181109_112253.jpg

20181109_112308.jpg 20181109_112326.jpg 20181109_112602.jpg

20181109_112632.jpg 20181109_112702.jpg 20181109_113504.jpg

20181109_113519.jpg 20181109_113527.jpg 20181109_113544.jpg

20181109_113600.jpg 20181109_113628.jpg 20181109_113634.jpg

20181109_114217.jpg 20181109_114646.jpg 20181109_114703.jpg

20181109_114712.jpg 20181109_114816.jpg

Gminny Przegląd Poezji Patriotycznej "Ta niepodległa"

Dnia 24 października 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowej Wsi odbył się Gminny Przegląd Poezji Patriotycznej "Ta niepodległa". Uroczystość miała na celu kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych poprzez rozwijanie w nich poczucia przynależności społecznej, budzenie świadomości narodowej, poznanie znaczenia słowa Ojczyzna, rozwijanie zainteresowania pięknem polskiej literatury i kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Brzostówce również brały udział w tej uroczystości i świetnie sobie poradziły!

Po wysłuchaniu wszystkich występów każdy z uczestników otrzymał dyplom oraz upominek. Po uroczystości odbył się słodki poczęstunek. Zapraszamy do galerii zdjęć.


img_20181024_093229.jpg img_20181024_093624.jpg img_20181024_093915.jpg

img_20181024_095614.jpg img_20181024_095809.jpg img_20181024_095829.jpg

img_20181024_095944.jpg img_20181024_100047.jpg img_20181024_100710.jpg

img_20181024_100748.jpg

 

Gminne Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

W dniu 16 września 2018 roku miały miejsce główne uroczystości obchodów 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W rejonie walk powstańczych w Brzostówce, które miały miejsce 20 stycznia 1864 roku postawiony został okazały kamienny obelisk i nowy krzyż. Miało to na celu okazanie hołdu i znaku pamięci o poległych i rannych w boju o wolność naszej Ojczyzny. Powstańcy z oddziału Ćwieków z poświęceniem życia walczyli, abyśmy my dziś mogli cieszyć się wolnością.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą Dziękczynną sprawowaną przez ks. Marka Antonowicza - proboszcza parafii Brzostówka oraz ks. kan. Mirosława Łysko - proboszcza parfii Serniki w intencji odzyskania przez Polskę niepodległości, uświetnioną obecnością pocztów sztandarowych szkół i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Serniki, grupy rekonstrukcji historycznej Powstańców Ćwieków, grupy rekonstrukcji historycznej z Dęblina oraz zespołu Brzostowiacy. Po zakończonej mszy świętej pan Stanisław Marzęda - Wójt Gminy Serniki wystąpił z krótkim przemówieniem. Następnie uczniowie naszej szkoły przygotowani pod kierunkiem pani dyrektor Małgorzaty Krzewskiej i pana Adama Krzewskiego przedstawili nam krótką, podniosłą i wzruszającą część artystyczną. Poczet sztandarowy naszej szkoły wystąpił pod opieką pań: Danuty Dziubickiej i Teresy Lejkowskiej.

Na uroczystości pojawili się również zaproszeni goście: przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, dyrektorzy szkół, pracownicy Urzędu Gminy oraz mieszkańcy Gminy Serniki.

Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości udali się w rejon postawionego pomnika, gdzie odbyło się uroczyste odsłonięcie, poświęcenie obeliska oraz złożenie wieńców i kwiatów na miejscu pamięci.

Zaproszeni goście wystąpili ze swoimi przesłaniami do zgromadzonych, a grupa rekonstrukcyjna zaprezentowała historyczny montaż słowno-muzyczny. Nie obyło się również bez podniosłej salwy honorowej i odśpiewania hymnu państwowego.

Była to niesamowita lekcja patriotyzmu, która na długo zostanie w naszej pamięci, podobnie jak historia bohatersko walczących powstańców z oddziału Ćwieków.

 

20180916_111811.jpg 20180916_111820.jpg 20180916_111959.jpg

20180916_112113.jpg 20180916_113345.jpg 20180916_114144.jpg

20180916_120518.jpg 20180916_122726.jpg 20180916_124434.jpg

20180916_124618.jpg 20180916_124620.jpg 20180916_124630.jpg

20180916_124657.jpg 20180916_124736.jpg 20180916_124740.jpg

20180916_124748.jpg 20180916_125440.jpg 20180916_125604.jpg

20180916_132859.jpg 20180916_132930.jpg 20180916_133142.jpg

20180916_133305.jpg 20180916_133533.jpg 20180916_133655.jpg

20180916_133719.jpg 20180916_133917.jpg 20180916_133919.jpg

20180916_133936.jpg 20180916_141943.jpg 20180916_142102.jpg

20180916_142129.jpg

 

 

Narodowe czytanie w naszej szkole

Znalezione obrazy dla zapytania narodowe czytanie 2018

Zainaugurowana przez Parę Prezydencką 28 lutego tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji.

W naszej szkole, pod kierunkiem i czujnym okiem pani Teresy Lejkowskiej uczniowie klas VII i VIII zaprezentowali fragmenty wielkiego dzieła literackiego - "Przedwiośnia" napisanego przez Stefana Żeromskiego. Pani Tereska na wstępie opisała ideę akcji Narodowe Czytanie oraz wprowadziła zebranych w nastrój i fabułę lektury.

Uczniowie, czytając w duchu patriotyzmu spisali się na medal!

received_253556122166881.png received_295192101075528.png received_541778079613707.png