Dzień Papieski

,,JAN PAWEŁ II-PATRON RODZIN''

Pod takim hasłem 11  października w kościele parafialnym w Brzostówce i Wólce Zawieprzyckiej podczas Mszy Świętej obchodziliśmy  tegoroczny XV Dzień Papieski. Z tej okazji również w szkole dnia 15 października uczniowie wystąpili z przygotowaną częścią artystyczną.

Uczniowie pod opieką pana Adama Krzewskiego,pani Anny Sobolewskiej i pani Izabeli Łukasiewicz przedstawili montaż słowno-muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II, patronowi naszej placówki.

Jan Paweł II był wielkim przyjacielem rodzin.Wśród wielu tematów ,jakie podejmował w swoim nauczaniu, problematyka rodziny zajmowała ważne miejsce.

Nasz patron  pisał:,,Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą.?

Podczas czerwcowej pielgrzymki do Polski w roku 1991 Jan Paweł II nauczał, że odkupienie świata dokonuje się poprzez rodzinę.

Mimo upływu lat Jego słowa są nadal aktualne, wczytujmy się w nie i bierzmy z nich przykład w swoim życiu rodzinnym.