Smaller Default Larger

Informacja dotycząca funkcjonowania szkoły od 25.05.2020

wykrzyknik
Informacja w sprawie  udziału w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych klas I-III; organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, wczesnego wspomagania oraz konsultacji w szkole od 25.05.2020 r.
 
 pdf
 
Konsultacje klasa VIII
 
 pdf
 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce

Brzostówka 88
lubelskie
21-107 Serniki

Email: brzostowka.szkola(at)wp.pl
Telefon: 81 851 06 34

http://www.spbrzostowka.pl